ข่าวประกวดราคา

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562Download