ข่าวประกวดราคา

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านรัตนวรรณ์ หมู่ ๗ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็หทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562Download