ข่าวรับสมัคร

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสีีเป็นพนักงานจ้าง โครงการบริหารจัดกาและพัฒนาการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK