ข่าวรับสมัคร

ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK