ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) และรายงานแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK