ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผอ ๒) และรายงานแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด ดังนี้

- ประกาศ CLICK

- ปรับแผนและผลปฏิบัติการ CLICK