ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด ๒) และรายงานแผน ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

- ประกาศ CLICK

- รายละเอียดการปรับแผน/ผลการจัดหา CLICK