ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมและปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) พร้อมรายงานแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

- ประกาศ CLICK

- ปรับแผนและเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ ๕ CLICK