ข่าวประกวดราคา

ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.๒) และปรับแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

- ประกาศ เรื่อง ปรับแผนการจัดหาพัสดุและเพิ่มเติมรายงานแผน-ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๓-๒๕๖๐ รายละเอียด CLICK

- ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียด CLICK

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียด CLICK

- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียด CLICK