ข่าวประกวดราคา

ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.๒) และปรับแผน-ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

- ปรับแผนการจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียด CLICK

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียด CLICK

- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียด CLICK