ข่าวรับสมัคร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK