ข่าวประกวดราคา

ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด ดังนี้

๑. ประกาศ CLICK

๒. ผด. ๒ เพิ่มเติม CLICK