ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. ๒) และแผนรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด CLICK