ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุและแผนรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

รายละเอียด ดังนี้

- ประกาศเพิ่มเติมแผนจัดหาพัสดุและแผนรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ CLICK

- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) CLICK

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ CLICK

- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรับแผนช่วงเวลาจัดหา) เทศบาลเมืองบางกรวย CLICK