ข่าวประกวดราคา

ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

เทศบาลเมืองบางกรวย ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

๑. ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุฯ  CLICK

๒. แผนการจัดหาพัสดุฯ  CLICK