ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ