ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ โดยวิธีตกลงราคา

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ