ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK





 ภาพประกอบ