ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงยานพาหนะและขนส่ง รถดูดและล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๘๔ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ