ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครการจัดจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๗๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ