ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ