ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดลุ่ม จากบ้านเลขที่ ๘๐ ถึงบ้านเลขที่ ๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ