ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. บริเวณถนนบางกรวย-จงถนอม ช่วงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ