ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก และรางวี บริเวณหมู่บ้านรัตนวรรณ หมู่ ๗ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ