ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ