ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำตัวยู บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง จากบ้านเลขที่ ๓๐/๒ ถึง ๒๙/๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ