ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณท่าน้ำวัดสัก ตำบลวัดชลอ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ