ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท้อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย ๒ (วอยเพิ่มทองคำ) ถึงบ้านเลขที่ ๒๙/๔ หมู่ ๒ ตำบลบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ