ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543
พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558
พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด