เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

20 ส.ค. 2563 แผนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบางกรวย
แผนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
17 มิ.ย. 2563 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด