เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

07 พ.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2563 รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลโดยสรุป ดาวน์โหลด
แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดาวน์โหลด