เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

04 พ.ย. 2565 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2565 สรุปผลการจัดทำโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
โครงการกระจกหกด้าน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2563 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด