เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

10 มิ.ย. 2565 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการของเทศบาลเมืองบางกรวย
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษของวัด ดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมประชาคมระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด้นวิลล์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมประชาคมระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านธรินภรณ์วิลล่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
สรุปผลการประชุมประชาค การหารือ ระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย (หมู่ย้านศรีบัรฑิตการ์เด้นวิลล์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
01 พ.ย. 2562 สรุปเหรียญการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด