เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

21 เม.ย. 2564 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2563 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2562 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 ดาวน์โหลด