แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

เทศบาลเมืองบางกรวย

99 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 0-2443-0610-19

โทรสาร : 0-2443-0610-19

เวลาทำการ : 8.30-16.30 น.
(วันจันทร์-วันศุกร์)