แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

เทศบาลเมืองบางกรวย

99 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 
โทรศัพท์ : 0-2443-0610-19
โทรสาร : 0-2443-0610-19
 
อีเมล : 
info_bangkruai@bangkruaicity.go.th
 
เวลาทำการ : 8.30-16.30 น.
(วันจันทร์-วันศุกร์)