สินค้าโอทอป

เสน่ห์ทองม้วน ขนมไทยสร้างรายได้เพื่อกลุ่มพัฒนาสตรีบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2562

กระแสละครย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอย่าง “บุพเพสันนิวาส” ยังคงฮิตต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ธุรกิจร้านอาหารไทยคาวหวานต่างขายดิบขายดี ขนมที่คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้รู้เรื่องขนมกันในเรื่องนี้และทำให้หลายต่อหลายคนมีความพยายามศึกษาประวัติขนมไทย และอีกหลายคนก็อยากทำาขนมไทยอย่างจริงจังมากขึ้นด้วยเช่นกัน

โดยเฉพาะการทํา “ขนมทองม้วน” หากพลิกตําราประวัติศาสตร์ขนมทองม้วนแล้ว พบว่าขนมนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยนําศาสตร์ทําขนมหวานจากโปรตุเกสมาประยุกต์ดัดแปลง สอดแทรกเอกลักษณ์ วัตถุดิบ และความประณีตแบบไทย ทําให้เกิดตํารับขนมขึ้นใหม่มีคุณค่า “ทองม้วน” จึงเป็นหนึ่งในขนมไทยที่กลุ่มพัฒนาสตรีบางกรวย ที่ คุณอรอุมา  แซ่หลี ผู้ก่อตั้งกลุ่มได้มองเห็นเป็นโอกาสว่า ขนมทองม้วนจะสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้อย่างแน่นอน เพราะนอกจากกรรมวิธีในการทําขนมทองม้วนแบบโบราณอย่างประณีต พิถีพิถันแล้ว ด้านวัตถุดิบที่ใช้ทําขนมยังมีคุณภาพมาตรฐานทั้งแป้งข้าวเจ้า ไข่สด นํ้าตาลโตนด เกลือ งาดํา และความหอมหวานมันจากกะทิคั้นสด ผสมผสานให้เข้ากันด้วยวิธีไทยดั้งเดิม หยอดลงบนพิมพ์ทำขนมทองม้วนโดยตรงแล้ว ชื่อเรียกก็เป็นมงคลและมีความหมายลึกซึ้ง จึงเหมาะแก่การนําไปเป็นขนมในเทศกาลงานบุญต่างๆ หรือนําไปเป็นของฝากที่ทรงคุณค่าสําหรับญาติผู้ใหญ่ได้อีกด้วย

หลังจากที่กลุ่มพัฒนาสตรีบางกรวยที่มีสมาชก 5 คนรวมตัวขึ้น ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อจัดหาอาจารย์มาสอนวิธีทำขนมทองม้วน และได้เรียนการทำทองม้วนจนเสร็จสิ้น กลุ่มฯ ยังได้แจ้งความจํานงขอกู้เงินจากสํานักงานกองทุนพัฒนาสตรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อนํามาซื้ออุปกรณ์การทําขนม และนํามาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีถึงปัจจุบันกลุ่มพัฒนาสตรีบางกรวยสามารถผลิตขนมทองม้วนออกจําหน่ายตามร้านกาแฟย่านบางบัวทองจํานวน 30 ถุงต่อวัน โครงการของคุณพัฒน์ เพื่อส่งให้คนพิการทางสายตา โดยมีการสั่งทําครั้งละ 30 ถุง เพื่อให้พวกเขานําไปจําหน่ายต่อ โดยทางกลุ่มฯ ได้คิดราคาขายส่ง 15 บาทต่อถุง และราคาขายปลีกถุงละ 20 บาท โดยมีจํานวนขั้นตํ่า 20 ถุง หรือจะสั่งตามขนาดบรรจุภัณฑ์ก็ได้ ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทางกลุ่มฯ สามารถจัดเตรียมให้ได้ทันที และถ้าหากใครต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายขนมทองม้วนก็สามารถติดต่อที่คุณอรหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีบางกรวยได้โดยตรง

ปัจจุบันยุคสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ การทําขนมทองม้วน อาจจําเป็นต้องมีการประยุกต์ ดัดแปลงรูปลักษณ์ของทองม้วนให้มีหน้าตาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนจากม้วนกลมมาเป็นการพับ การจีบ แล้วยังเพิ่มส่วนผสมอื่นๆ เข้าไปอีกมากมายแล้วแต่วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น การนําผักสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในการทาํขนมทองมว้น และคาดว่าในอนาคต ทางกลุ่มพัฒนาสตรีบางกรวย จะคิดหาแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สร้างความดึงดูดใจเพื่อให้เกิดความจดจําในตัวสินค้าในโอกาสต่อไป และกลุ่มพัฒนาสตรีบางกรวยจะยังคงรักษาเอกลักษณ์ขนมไทยให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลานสืบไป

ติดต่อเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ : คุณอรอุมา แซ่หลี หมู่บ้านสินธารา โทรศัพท์ : 095 164 4493

 

 ภาพประกอบ