สถานที่ท่องเที่ยว

วัดเชิงกระบือ

วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2562

วัดเชิงกระบือ

ที่ตั้ง : 46/3 ซ.ชุมชนวัดเชิงกระบือ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
วัดเชิงกระบือ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2512 แต่เดิมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2310 ต่อมาขาดผู้ทำนุบำรุง จึงกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด และต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะทรงไทยโบราณหอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ มีนามว่า "หลวงพ่อใหญ่" 

 
 ภาพประกอบ