สถานที่ท่องเที่ยว

วัดลุ่มคงคาราม

วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2562

วัดลุ่มคงคาราม

ที่ตั้ง : ถ.บางกรวย-ไทรน้อย (บางกรวย) ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2124 โดยที่หมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งวัดเป็นที่ลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดจึงได้มีนามว่า วัดลุ่มคงคาราม สอดคล้องกับภูมิประเทศที่ตั้งวัด อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถลักษณะทรงไทย กุฏิสงฆ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 เป็นอาคารไม้ทรงไทย ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501 วิหาร ส่วนปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ "พระสีหไสยาสน์" ในวิหาร เจดีย์ 3 องค์ ปรางค์ 1 องค์ วิหารหลวงพ่อดำสร้างขึ้นก่อนกรุงสุโขทัยเก่าแก่หลายร้อยปี

 
 ภาพประกอบ