สถานที่ท่องเที่ยว

วัดกระโจมทอง

วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2562

วัดกระโจมทอง

ที่ตั้ง : ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 
ไม่เพียงเป็นวัดที่ชาวบ้านในชุมชนต่างศรัทธาและผูกพันหาก "วัดกระโจมทอง" ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ย้อนไปตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพ.ศ.1910 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง และเป็นวัดร่วมสมัยกับวัดปรางค์หลวงในอำเภอบางใหญ่ กล่าวกันว่าเดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งกระโจมที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองภายในวัดจึงมีความสอดคล้องที่น่าสนใจอยู่ที่พระวิหารของหลวงพ่ออู่ทองลักษณะคล้ายพระอุโบสถขนาดเล็กสำหรับพระสงฆ์ประมาณ 21 รูป ฝาผนังหนาประมาณ 80 เซนติเมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอู่ทองยุคต้นจำนวน 3 องค์ โดยมีพระพุทธรูปองค์กลางที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า "หลวงพ่ออู่ทอง" ปัจจุบันสภาพวิหารชำรุดมากคงเหลือเพียงผนังด้านข้างและด้านหลังรวมถึงเศียรพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ก็ถูกขโมยตัดไปทั้งหมด หากใครต้องการความสงบในจิตใจก็มีสถานที่ให้ฝึกอบรมภาวนากับท่านวิโมกข์เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบำเพ็ญเพียรรักษาศีลและทำจิตใจให้ผ่องใส 
 ภาพประกอบ