สถานที่ท่องเที่ยว

วัดจันทร์

วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2562

วัดจันทร์

ที่ตั้ง : 27 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 
วัดจันทร์สร้างเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2315 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2338 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ตัวอาคารอุโบสถกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร และได้รับการบูรณะใหม่เมื่อ พ.ศ. 2464 และ พ.ศ. 2529 และได้สร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถพร้อมซุ้มประตูในปี พ.ศ. 2514
 
พระประทานในอุโบสถเป็นลักษณะปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 108 นิ้ว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง สันนิษฐานว่าได้สร้างมาพร้อมกับอุโบสถ สมัยกรุงธนบุรี อายุราว 235 ปี มีอัครสาวกซ้าย ขวา มีพระพุทธรูปเก่าที่ได้สร้างมาพร้อมกับพระประธานรวม 7 องค์

 
 ภาพประกอบ