กิจกรรม

ทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีน ตั้งจุดบริการ บริเวณศาลาวัดเชิงกระบือ

วันที่เผยแพร่ 14 ก.ย. 2565

เทศบาลเมืองบางกรวย , ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า , ทำหมันสุนัข