กิจกรรม

ทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีน ตั้งจุดบริการ บริเวณศาลาวัดเชิงกระบือ

วันที่เผยแพร่ 14 ก.ย. 2565

ทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีน ตั้งจุดบริการ บริเวณศาลาวัดเชิงกระบือ

วันที่ 12 - 16 และ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ตำบลบางกรวย ตั้งจุดบริการ บริเวณศาลาวัดเชิงกระบือ
วันที่ 20 - 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ตำบลวัดชลอ ตั้งจุดบริหาร บริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย

ทำหมันสุนัข , ฉีดวัคซีน , เทศบาลเมืองบางกรวย