กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "อำนาจหน้าที่สภา งบประมาณรายจ่าย ญัตติในสภา และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในสภา"

วันที่เผยแพร่ 16 ส.ค. 2565

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "อำนาจหน้าที่สภา งบประมาณรายจ่าย ญัตติในสภา  และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมในสภา"