ข่าวประชาสัมพันธ์
  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)


วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีกิจกรรมซ่อมสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการฝึกอาชีพ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาชนที่สนใจในกิจกรรมกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๔๖๗ ๕๑๓๘ ต่อ ๓๐๗


Top
Back
File Manager
Loading the player ...