กองคลัง
ให้บริการ


-
ชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
-
จัดทำแผนที่ภาษี
-
จัดทำทะเบียนทรัพย์สินงานพัสดุของหน่วยงาน
* โทร 0 2443 0610-19 ต่อ 135 *
Top
File Manager
Loading the player ...