สำนักปลัดเทศบาล
ให้บริการ


 


 
-
รับ-ส่งหนังสือ รับเรื่องร้องเรียน งานธุรการ งานประชุม
-
ให้บริการเกี่ยวกับบัตร ประจำตัวประชาชน  แจ้งย้ายเข้า-ย้ายออก การแจ้งเกิด
-
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
-
งานตรวจสอบและจัดระเบียนในตลาดสด หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-
งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
* โทร 0 2443 0610-19 ต่อ 125-126 *
ให้บริการ


 


 
-
รับ-ส่งหนังสือ รับเรื่องร้องเรียน งานธุรการ งานประชุม
-
ให้บริการเกี่ยวกับบัตร ประจำตัวประชาชน  แจ้งย้ายเข้า-ย้ายออก การแจ้งเกิด
-
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
-
งานตรวจสอบและจัดระเบียนในตลาดสด หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-
งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
* โทร 0 2443 0610-19 ต่อ 125-126 *
Top
File Manager
Loading the player ...