ทำเนียบนายกเทศมนตรี

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
- 2545
เลือกตั้ง
2
นายสิทธิพร อัจฉริยะประสิทธิ์
พ.ศ. 2546 - 2550
เลือกตั้ง
3
นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
พ.ศ. 2551 - 2554
เลือกตั้ง
4
นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
พ.ศ. 2554 - 2558
เลือกตั้ง
Top
File Manager
Loading the player ...