วัดสักใหญ่


ตั้งอยู่ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ร่วมกับบรรพบุรุษในถิ่นนี้ จัดสร้างวัดสักขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2317
 

     

วัดสักใหญ่ มีหลวงพ่อสุโขทัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามยิ่งองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างประมาณ พ.ศ.1900-2000 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนปลาย ในสมัยพระมหาธรรมราชาพุทธลักษณะสวยงาม สมสัดส่วน มีพระพักตร์คล้ายใบหน้าสตรี ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยองค์พระถูกห่อหุ้มด้วยปูน สันนิษฐานว่าเมื่อคราวพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ประชาชนตลอดจนพระภิกษุช่วยกันพอกปูน เพื่อให้พม่าคิดว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นครั้นอยู่ต่อมาปูนที่ได้พอกพระพุทธรูปได้กะเทาะออก ส่งผลให้เห็นสัมฤทธิ์แก่ทองอยู่ด้านใน จึงทำการกะเทาะปูนออก และลงรักปิดทองใหม่

      


พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ สรงน้ำปิดทองเป็นประจำทุกๆ ปี นอกจากนี้ภายในอุโบสถ ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างวัดสักใหญ่ และภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเปิดโลก และพระบรมธาตุที่สำคัญของเมืองไทย

การเดินทาง
ทางบก
ใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ วัดสักใหญ่จะอยู่ห่างเลยจากวัดโพธิ์บางโอไป ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ
ทางน้ำ
ใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ วัดสักใหญ่จะอยู่ห่างเลยจากวัดโพธิ์บางโอไป ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ
หากมีความประสงค์จะเที่ยวชมวัด โทร. 0-24475481
Top
File Manager
Loading the player ...