วัดโพธ์บางโอ

 

ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดชลอ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา และได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวงเสนีบริรักษ์ (ต้นสกุลเสนีย์วงศ์) โอรส ในกรมพระราชวังหลังมีภาพเขียนเกี่ยวกับปริศนาธรรม และภาพจิตรกรรมแป้งสาคูเปียกฝีมือช่างสกุลชั้นสูงนนทบุรี มีลักษณะคล้ายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสาย่อมุมไม้สิบสองและเอนเข้าหากัน เพื่อเป็นการรับน้ำหนักของตัวอาคาร หน้าบันเป็นเครื่องไม้จำหลักมีลวดลายจีนแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ใบเสมาเป็นหินทรายมีเจดีย์ทิศล้อมรอบตัวพระอุโบสถทั้งสี่ด้าน ซุ้มบันแถลงประดับกรอบประตูหน้าต่างทำจากปูนน้ำอ้อย ส่วนด้านนอกประตูมีตุ๊กตาหินพวกเซียนและตัวละครตั้งอยู่จำนวนหนึ่ง
 
การเดินทาง
ทางบก
ลงเรือจากท่าช้าง สาย ท่าช้างบางกอกน้อย-บางใหญ่ ตั้งแต่เวลา 6.30-21.00 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยว คือ 8.30-15.30 น. ระหว่างที่เดินทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ บ้านเรือนริมน้ำที่สวยงามของคลองบางกอกน้อย
ทางน้ำ
จากสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวยตรงไปประมาณ 700 เมตร จะพบวัดโพธิ์บางโออยู่ทางขวามือ
หากมีความประสงค์จะเที่ยวชมวัด เพื่อความสะดวกโปรดติดต่อ
พระอธิการไพฑูรย์ วิปุโล (เจ้าอาวาส) โทร. 0-2447-5837
หรือ พระสุเทพ จารุวณฺโณ โทร. 0-2446-6294
Top
File Manager
Loading the player ...